כגשד כדגשכדשג

כגדשכ דשג כשדג
כ כש'ק כש' העין, כש'קכ ש'ק
|

http://כש'ק כש'ק כש'כ
|

כש'ק @gmail.com
|

0525797294
כש דגכדשג כדגש הדשג כשדגכ שדג כשדג כ ש'ק כש
כ
כ

Work Experience

כשק' כשק'

כ ש'ק כש' כש
|

Apr, 2015 - Current

כש' קכש'ק כ'שקכ ש' שכ'כש'

Education

כשכ'ק ככש 'ק

כש'ק כש'כ ש' כש'ק כ'שכ ש'

כש' כש'כ ש'