Emil Schrøder

Trondheim, Sør-Trøndelag
E
S

Work Experience

Junior Consulting NTNU

Konsulent
|

Feb, 2018 - Current

Junior Consulting er et konsulentselskap bestående av studenter ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Vår rådgivning omfatter strategi, forretningsutvikling, analyser og tekniske oppdrag.

  • Jeg jobber som utvikler og har vært med på å levere flere prosjekter innen IT og strategi.

NTNU

Undervisningsassistent i IT2805 Webteknologi
|

Aug, 2016 - Current

I dette emnet er det fokus på World Wide Web som en plattform for interaktive applikasjoner, publisering av informasjon og sosiale tjenester. Utvikling av web-applikasjoner krever brei kunnskap om den underliggende teknologien, formater og standarder som World Wide Web bygger på og i dette emnet lærer du om den underliggende kommunikasjonsprotokollen HTTP, markup språk som HTML, XHTML og XML, språk for å spesifisere formattering og transformasjoner som CSS og XSLT, dokumentmodellen DOM, interaktiv grafikk og multimediainnhold på web, programmering på klient-siden med Javascript.

  • I denne jobben har jeg veiledet studentene underveis i semesteret, samt rettet øvinger og prosjekter tilsvarende 50% av den totale karakteren.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Læringsassistent i TDT4140 Programvareutvikling
|

Jan, 2019 - May, 2019

I dette emnet er det fokus på programvare-prosesser, smidige metoder, prosjektledelse og planlegging, prosessimplementasjon, faser i programvareutvikling, endringsstyring, programvareevolusjon, gjenbruk av komponenter, gruppeprosesser, gruppekommunikasjon, Software Engineering som profesjon, programvarekvalitet og prosessforbedring.

  • I denne jobben har jeg fungert som fiktiv kunde for 3 grupper der målet var på best mulig måte å gjenskape virkeligheten i et utviklingsprosjekt. I tillegg var jeg mentor for 3 andre grupper der jeg veiledet dem med tanke på smidige metoder, prosjektplanlegging og hvordan kommunisere med kunde.

Netlight

Summer Intern & Passionate Developer
|

Jun, 2019 - Aug, 2019

Bouvet ASA

Summer Intern
|

Jun, 2018 - Sep, 2018

HR i Sporveien får hver uke mange gjentagende spørsmål som er relativt enkelt å finne på deres intranett. Løsningen ble en ChatBot som i første omgang skal kunne svare på spørsmål om informasjon fra personalhåndboken for å avlaste HR-service og ledere. Det ble utført ved hjelp av .NET, Dialogflow, React.js og Typescript, og ble hostet via Azure.

Klima og Bygg AS

Medhjelper
|

Jun, 2010 - Aug, 2017

Sommerjobb

OME Salg og Import LTD

Daglig leder
|

Jun, 2013 - Nov, 2015

Education

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Master i Informatikk Interaksjonsdesign
|

2018 - 2020

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bachelor's degree Informatikk
|

2015 - 2018

Roald Amundsen videregående skole

Medier og Kommunikasjon
|

2010 - 2013